| หน้าแรก | กล้องวงจรปิด | บริการดูแลคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน | จัดทำเวบไซต์ | ออกแบบ / ติดตั้งโปรแกรมบริหารงานต่างๆ | หนังสือที่เขียน | ติดต่อเรา |

 

สัญญาจ้างติดตั้งระบบ CCTV ..... 53 ..... 54

สัญญาจ้างวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ..... 53 ..... 54

สัญญาจ้างดูแลระบบ ..... 53 ..... 54

สัญญาจ้างออกแบบและติดตั้งเวบไซต์ ..... 53 ..... 54

สัญญาจ้างออกแบบและติดตั้งโปรแกรมใช้งานในกิจการ ..... 53 ..... 54

 

แผ่นพับโฆษณากล้องวงจรปิด ..... 51 .... 52

แผ่นพับโฆษณาโปรแกรมใช้ในกิจการ (POS) ..... 53 ..... 54

แผ่นพับโฆษณาโปรแกรมใช้ในกิจการร้านอาหาร (Food)และร้านนวด ..... 53 ..... 54

แผ่นพับโฆษณาโปรแกรมบริหารอพาร์ทเม้นท์ ..... 53 ..... 54

แผ่นพับดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ..... 53 ..... 54

 

เอกสารรายละเอียดโปรแกรมใช้ในกิจการ (POS) ..... 53 ..... 54

เอกสารรายละเอียดโปรแกรมใช้ในกิจการ (ร้านอาหาร และคลับเฮ้าส์) ..... 53 ..... 54

 

 

แผ่นพับ กุ้งสะอาด ..... 53 ..... 54

 

 

 

| 093-376-4988 | 090-140-0345 | 06-124-124-92 |

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 24 เมษายน 2560 : 21.00 น.